Cadre didactice

Nr. Numele

Prenumele şi

Funcţia deţinută Instituţia absolvită Data angajării

 

Vechimea în muncă Obiectul de predare Grad didactic
1 Berezovschi Nelly dir. UPS
“A.R”
2003 40 limba rusă I
2 Demerji Valentina dir.
adj.
UPST 2001 19 Limba rusă II
3 Iabanji Nadejda

 

dir.
adj
USM 1996 18 matem. I
4 Drenţa Epistimia dir.
adj
USM 2003 44 Istoria I
5 Gaburea Maria dir.
adj.
UPST
Şevcenco
2005 20 Clase primare I
6 Meriacre Ana dir.
adj.
USM 2003 13 Limba engleză II
7 Negru Svetlana dir.
adj.
Acad.de
arte
1992 31 ed.teh. II
8 Starţun Olga prof. USM 1992 47 Arta teatrală I
9 Perev Lidia prof. USM 1992 33 Limba română II
10 Bejan Galina prof. USM 2007 13 Limba română II
11 Susanu Aliona prof. USM 2008 6 Limba română II
12 Guţu Cristina prof. USM 2008 6 limba română

 

II
13 Revencu Natalia prof. USM 2009 28 limba română SUPERIOR
14 Bobeico Tamara prof USM 1993 21 Limba română II
15 Dabija Ecaterina prof. USM ”A

.Russo”

2007 7 Limba română II
16 Guţul Aliona prof. UPS “I.C” 2013 23 Limba engleză II
17 Cojocaru Carolina prof. UPS
“U.C”
1992 22 Limba engleză II
18 Gherdaev Dorina prof. UPS“I.C” 2010 7 Limba engleză II
19 Buzu Svetlana prof. UPS
“I.C”
2005 8 Limba engleză II
20 Ciocanu Diana prof. UPS
“A.R”
2009 5 Limba engleză II
21 Rotari Nelea prof. USM 2010 4 Limba engleză II
22 Van Der Linden Svetlana prof. UPST
Şevcenco
2012 2,3 limba germană
23 Botnari Doina prof. USM 2012 10,10 Limba engleză

franceză

I
24 Prunici Ludmila prof. UPS

“A.R”

2000 29 limba franceză II
25 Ababii Elena prof. UPS
I.Creangă
1992 54 limba franceză I
26 Răciulă Emilia prof. UPS
“A.R”
2008 46 limba franceză II
27 Cojocaru Daniela prof. USM 2007 12 Limba engleză II
28 Ghimp Elena prof. UPST
Şevcenco
1996 34 limba rusă I
29 Cucerencu Larisa prof. UPS“Ion Creangă” 1998 22 Limba rusă I
30 Curmei Rodica prof. USM 1992 29 matem. I
31 Gherega Ştefan prof. UPST
Şevcenco
1995 19 matem. SUPERIOR
32 Pleşca Didina prof. USM 1994 20,11 matem. II
33 Tutunaru Viorica prof. UPST
Şevcenco
2000 40 matem. II
34 Fachira Ana prof. UPST
Şevcenco
1995 32 matem. I
35 Luca Larisa prof. UPS“Ion Creangă” 1996 37 matem. II
36 Bucătaru Vera prof. USM 1992 30 istoria,ed.civică SUPERIOR
37 Gaibu Lucia prof. USM 1992 29 istoria,ed.civică I
38 Dogaru Octavian prof. USM 2001 14 istoria,ed.civică II
39 Dogaru Lidia prof. USM 1992 47 Istoria I
40 Ungureanu Zinaida prof. USM 1995 19 Chimie SUPERIOR
41 Ciuxin Vera prof. UPST
Şevcenco
1995 34 Chimie I
42 Hristoforov Monica prof. Univer.

Bacău

2007 7 biologie II
43 Leahu Mariana prof. UPST 2007 7 biologie II
44 Baleca Tatiana prof. UST 2014 0 geograf
45 Leliuh Maria prof. UPST
Şevcenco
2009 43 geograf. II
46 Gramarciuc Vera cond.

cerc

UPST
Şevcenco
1992 44 geograf. II
47 Buşila Snejana prof. UPS

I.Creangă

2011 3 inform. II
48 Schiţco Svetlana prof USM 2014 35 Inform SUPERIOR
49 Lupaşco Eleonora prof. USM 1992 22 Fizică I
50 Balica Elena prof. UPST
Şevcenco
1996 26 Fizică I
51 Creţu Ion prof. UPS

I.Creangă

1996 25 ed. Fizică II
52 Jereghi Ion prof. UPS

I.Creangă

1994 37 ed. fizică

 

II
53 Ala Andrei prof. INETS 1996 25 ed. Fizică II
54 Florescu Iurie prof. USM 2009 5 Ed. fizică

 

55 Sandu Dumitru prof. INETS 2013 1 ed. Fizică
56 Remarenco Sergiu prof. AP.”St cel Mare” 2014 6 ed.fizic
57 Meriacre Constantin prof. INEFS 2011 25 ed. fizică

 

SUPERIOR
58 Echim Ion prof. INEFS 2014 0 ed. Fizică
59 Cojuhari Valentin antr. UPS

I.Creangă

2008 46 ed. fizică

 

II
60 Berezovschi Pavel prof. USEM 2014 0 ed. fizică
61 Brescan Ana înv. USM 2014 15 clase primare II
62 Arnăut Natalia îvăţ. UPST
Şevcenco
2006 17 cl. primare I
63 Ceapă Angela îvăţ. UPS

I.Creangă

2009 20 cl. primare I
64 Romaniuc Diana îvăţ. UPS

I.Creangă

2006 17 cl. primare I
65 Darii Maria îvăţ. UPST
Şevcenco
2008 27 cl. primare II
66 Buruiană Maria îvăţ.. UPS

A.R

2006 37 cl. primare SUPERIOR
67 Sandu Ana îvăţ. UPS

I.Creangă

2005 26 cl. primare I
68 Latu Viorica îvăţ. USM 2005 17 cl. primare II
69 Negru Adriana îvăţ. UPS

I.Creangă

2009 11 cl. primare
70 Cîrnaţ Aculina îvăţ.. UPS

A.R

2008 25 cl. primare II
71 Sîrbu Ruslana îvăţ. Univer

A.I.Cuza

IASI

20012 16 cl. primare II
72 Pulbere Cristina îvăţ. UST 2013 1 cl. primare
73 Martin Maria îvăţ. UPS

I.Creangă

2008 42 cl. primare I
74 Moscalciuc Adriana îvăţ. UPS

Tiraspol

2007 16 cl. primare I
75 Bulmaga Marina îvăţ. Col.Ped

Călărași

2007 15 cl. primare II
76 Braşoveanu Oxana îvăţ. UPS

A.R.

2007 24 cl. primare II
77 Mancuş Valentina învăţ. UPS

A.R.

2011 23 cl. primare SUPERIOR
78 Malcoci Mariana edu. USM 2014 3 gr.pr.prelungit
79 Caranfil Claudia prof. USTA 2008 45 arta teatrală SUPERIOR
80 Botezatu Iulia prof USM 1992 61 arta teatrală II
81 Mardari Vera prof USM 1992 48 arta teatrală I
82 Laur Ecaterina prof. UPS

I.Creangă

2002 35 ed. plastică II
83 Tutunaru Alexandru prof. UPS

A.R.

2011 26 ed.tehn II
84 Slobozeanu Galina prof. UPST 2011 19 ed.tehn I
85 Buştiuc Lilia cond.

cerc

USM 2014 9 Arta culinară
86 Chiriac Mihai prof. UMSA 2009 34 coreog. II
87 Cozma Oxana prof USA 2014 11 coreg. II
88 Oleinic Lucia prof. UPS”I.Creangă” 2014 13 coreg.
89 Semionova Oxana prof. INST. Coreog.

Lvov

2007 23 coreg. II
90 Botnari Ana prof. Academ

de arte

2009 5 ed.muz II
91 Caranfil Ştefan prof. IMSA 2012 51 dir.cor. SUPERIOR
92 Matcovshi Vladimir prof. IMSA 2012 45 solfeg I
93 Ovseannicova Natalia prof. USA

G.MUTICESC

2009 32 Pian I
94 Bordeian Ala prof. USAT 2008 12 vioară
95 Ţabur Semion prof. IMSA 2012 30 Fluier I
96 Burian Iuliana prof. AMTAP 2014 6 Pian
97 Tamazlîcaru-Prisacari Elina prof. Acad. de muz. 2014 22 Pian SUPERIOR
98 Ciobanu Veronica prof. UPS

A.R

2006 13 ed. muzicală I
99 Diacenco Natalia prof. Acad.

de arte

2005 27 pian II
100 Petică Alina corep AMTAP 2013 1 coreg
101 Dragoman Dumitru corep. AMTAP 2011 4 coreg. II
102 Sandu Gheorghe corep AMTAP 2011 3 coreg
103 Cobzac Vitalie cond

cerc

AMTP 2011 9 mizica II
104 Vanica Olga logop. UPS

I.Creangă

2008 26 logop. II
105 Gribineţ Victoria psih. USM 2014 3 psih.
106 Prepeliţă Sergiu acord Instit.

de Arte

2007 47 instr.

mizic

107 Negru Elena soră

med

Şcoală

Medicală

Cahul

2007 55 med.
108 Palamarciuc Tatiana bibl. USM 1992 27 bibliot.
109 Rusu Mariana bibl. Colegiu

Cooper.

2002 12 bibliot.
110 Lozovanu Ludmila prof USM 2002 47 pedag. de sprigin II