Contacte

Adresa de contact:

Instituția Publică Liceul Teoretic

“Mihai Viteazul” din mun. Chişinău, 

str.  Gurie Grosu 4, sectorul Centru

tel. (+373) 22 73-39-96  (Anticamera)

(+373) 22 73-39-87 

e-mail: ltmihaiviteazul@gmail.com