În atenția elevilor și părinților din IPLT „Mihai Viteazul”

20/08/2020

Vă aducem la cunoștință Extrasul din Planul Operațional

privind organizarea

procesului educațional

în anul de studii 2020-2021,

corespunzător Modelului 7 (învățare mixtă)

cu un număr de 1709 elevi,

repartizați în 51 colective de clase

1. Regimul de activitate:

 • Activitatea va fi organizată în 2 schimburi, divizând clasa în două grupe:

I grupă – schimbul I  (prima săptămână);

II grupă – schimbul II (prima săptămână);

I grupă – schimbul II  (a doua săptămână);

II grupă – schimbul I  (a doua săptămână);

și așa mai departe

 • Durata lecțiilor va fi 30 minute după următorul Orar:
  Schimbul I
  0800 – 0830
  0840 – 0910
  0925 – 0955
  1010 – 1040
  1055 – 1125
  1135 – 1205 
  Schimbul II
  1315 – 1345
  1355 – 1425
  1440 – 1510
  1525 – 1555
  1610 – 1640
  1650 – 1720
 • Din regulile de intrare/ ieșire în instituție:
 1. Acces pe teritoriul liceului au doar elevii, profesorii și angajații.
 2. Orarul intrării la lecții:
 • Pentru schimbul I 0730 – 0755 cu termometria și dezinfectarea obligatorie;
 • Pentru schimbul II 1245 – 1310  cu termometria și dezinfectarea obligatorie.
 1. Anexăm Indicatoarele intrărilor – ieșirilor în instituție cu repartizarea colectivelor de elevi pe intrări:
  Intrarea Clasele
  Nr.1 a I “A”, a IV-a “F”, a V-a “C”, a V-a “E”, a VII-a “A”, a VIII-a “B”, a XII-a “B”, a XII-a “D”
  Nr.2 a II-a “E”, a III-a “A”, a VII-a “S”, a VIII-a “C”, a X-a “A”, a XII-a “A”
  Nr.3 a VI-a “D”, a VII-a “B”, a VII-a “C”, a IX-a “B”, a IX-a “D”, a X-a “B”, a XI-a “B”, a XII-a “C”
  Nr.4 a V-a “A”, a V-a “B”, a VI-a “A”, a VII-a “D”, a VIII-a “D”, a IX-a “C”, a X-a “A”, a XI-a “A”
  Nr.5 a II-a “A”, a II-a “B”, a II-a “C”, a III-a “B”, a III-a “D”, a IV-a “A”, a IV-a “B”, a IV-a “D”
  Nr.6 a I “D”, a III-a “C”, a III-a “E”, a IV-a “C”, a V-a “D”, a VI-a “B”, a VIII-a “A”
  Nr.7 a I “C”, a I “E”
  Nr.8 a VI-a “C”, a VI-a “E”
  Nr.9 a I “B”
  Nr.10 a II-a “D”
  Nr.11 Cadrele didactice și angajații liceului
 1. Respectarea obligatorie a indicatoarelor în interiorul instituției.
 2. Toate lecțiile se vor desfășura în aceiași sală de clasă cu respectarea distanțării fizice (1,5m) corespunzător orarului aprobat.
 • La prima lecție a anului școlar diriginții de clase vor asigura informarea necesară cu privire la Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID-19 și Regulamentului intern al instituției.
 • Diriginții de clase în termen de până la 28.08.2020 vor aduce la cunoștința părinților și elevilor orarul aprobat și specificul organizării și desfășurării procesului educațional în instituție.

Prezentarea generală

a contextului educațional

al instituției

va avea loc online

01.09.2020-05.09.2020

Administrația IPLT „Mihai Viteazul”

Documentul oficial îl puteți găsi pe linkul de mai jos:

 Anunț pentru elevi și părinți 2020