Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică