Profesori

În I.P. Liceul Teoretic Mihai Viteazul activează circa 101 cadre didactice, dintre care:

  • 13 cadre didactice cu grad SUPERIOR;
  • 32 cadre didactice cu gradul I;
  • 39 cadre didactictice cu gradul II.

Lista actuală a cadrelor didactice