Despre catedră

Catedra de limba și literatura română

„Un profesor e o lumină

a unui soare cald și blînd,

un înger care protejează,

un dor Dumnezeiesc și sfînt”.

Componența:

  1. Perev Lidia, grad didactic II;
  2. Guțu Cristina, grad didactic II;
  3. Stațun Olga, grad didactic I;
  4. Mardari Vera, grad didactic I;
  5. Bibeico Tamara, grad didactic II;
  6. Revencu Natalia, grad didactic -superior;
  7. Bejan Galina, grad didactic II;
  8. Lozovan Ludmila, grad didactic II;
  9. Botezatu Iulia, grad didactic II.

s-right-dual-full-expand

Perev Lidia

„Nu recunosc un alt semn al superiorității decît bunătatea” (Beethoven)

„Sufletul să fie ca gîndul, gîndul ca vorba și vorba ca fapta” (Ioan Slavici)

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog, l.română,

Promoția anului 1976

Perev Lidia
Bobeico Tamara

Bobeico Tamara

„Misiunea marilor izbînde și a frumoaselor realizări nu se face decît prin noi înșine” (L. Blaga)

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog,

Profesor de limbă și lit.română,

Promoția anului 1976

Botezatu Lilia

„Îmi pare rău de ziua care trece, de n-am lăsat ceva frumos în ea”

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog, l.română

Botezatu Iuliana
Bejan Galina Bejan Galina

„Un învățător trebuie să răspîndeacă în jur o atmosferă respect și să umble plin de sine, ca și cum ar fi uimit de a fi el însuși” (Walter Bagehot)

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog, l.română,

Promoția anului 2007

Revenco Natalia

„În fiecare om, o lume-și face încercarea” (M. Eminescu)

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog,

Profesor de limbă și lit. română,

Promoția anului 1987

Guțu Cristina

Guțu Cristina

„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoașterii” (Albert Einstein)

„O lumină nu pierde nimic dacă de la ea se aprinde o altă lumină” (Heghel)

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog, l.română,

Promoția anului 2008

Lozovan Ludmila

„O luptă-i viața; deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor” (George Coșbuc)

Lozovanu Ludmila
Mardari Vera

Mardari Vera

„Nu numai să cunoști ceea ce se cuvine, ci și să urmezi după cum se cuvine” (proverb românesc)

„Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat” (A. Einstein)

Starțun Olga

„Să fii căldură, lumină și izvor de armonie pentru cei dimprejurul tău” (S. Mehedinți)

Absolventa USM,

Facultatea de Filologie,

Specialitatea: Filolog, profesor de limbă și lit. română

Startun Olga1