Activitatea catedrei

Lidia Perev – IPLT,,MIHAI VITEAZUL”Prima orã. SĂ FIE PACE… | Facebook

Activitate extraşcolară- Eminesciana- 2023,IPLT,,Mihai Viteazul” în colaborare cu biblioteca luceului- Malcoci Mariana şj PalamarciucTatiana.

Activitate prezentată de profesoara Caseanciuc Aliona.

 

Tema de cercetare și implementare

Implementarea strategiei lecțiilor ateliere (de lectură, de scriere, de discuție)

Tema de cercetare și aplicare a secției metodice de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”

„Asigurarea calității implementării curriculumului modernizat la limba și literatura română”

Planul de activitate a secției metodice „Limbă și comunicare” (Limba și literatura română) pentru anul de studii 2022-2023:

http://mihai-viteazul.md/wp-content/uploads/2023/01/Planul-de-activitate-a-sectiei-metodice-„Limba-si-comunicare-2022-2023.pdf