Despre catedră

Comisia metodică limbi străine

 1. Prunici Ludmila, profesor de limba franceză, grad didactic II
 2. Buzu Svetlana, profesor de limba engleză, grad didactic II
 3. Cojocaru Carolina, profesor de limba engleză, grad didactic II
 4. Gherdaev Dorina, profesor de limba engleză, grad didactic II
 5. Van Der Linden Svetlana, profesor de limba germană, grad didactic II
 6. Cucerenco Larisa, profesor de limba rusă, grad didactic I
 7. Ghimpu Elena, profesor de limba rusă, grad didactic I
 8. Dabija Ecaterina, profesor de limba engleză/română
 9. Ababii Elena, profesor de limba franceză, grad didactic I
 10. Raciula Emilia, profesor de limba franceză, grad didactic II
 11. Botnari Doina, profesor de limba franceză/engleză, grad didactic I
 12. Rotari Nelea, profesor de limba engleză, grad didactic II
 13. Guțul Aliona, profesor de limba engleză, grad didactic II
 14. Cojocaru Daniela, profesor de limba engleză, grad didactic II
 15. Ciocanu Diana, profesor de engleză, grad didactic II

s-right-dual-full-expand

Prunici Ludmila

Prunici Ludmila profesor de limba franceză, grad didactic II

„Invata din ziua de ieri ,traieste-o  pe  cea de azi și spera în ziua de maine” Albert Einstein

Absolventă: IPS ”Aleco Russo”, or. Bălți

Promoția anului  1985

Buzu Svetlana profesor de limba engleză, grad didactic II

„Life can only be understood backnards; but it must be lived forwards”

Absolventă: UPS ”Ion creangă”, or. Chișinău

Promoția anului  2001

Buzu Svetlana

Cojocaru Carolina profesor de limba engleză, grad didactic II

„Activitatea este singura cale spre cunoaștere”  G.B. Shaw

Absolventă: UPS ”Ion Creangă”, or.Chișinău

Promoția anului  1998

Gherdaev Dorina profesor de limba engleză, grad didactic II

„Leran from yesterday, live for today and hope for tommorow”  

Absolventă: UPS ”Ion Creangă”, or.Chișinău

Promoția anului 2007

Gherdaev Dorina1

Van Der Linden Svetlana profesor de limba germană, grad didactic II

„Der positive Mensch sieht das Unsichtbore, fiilht das Untastbare und erreicht das Unmogliche”  

Absolventă: UPS ”T. Șevcenco”, or.Tiraspol, 1996

Absolventă: Goete Institut, Budapest, 2001

Cucerenco Larisa profesor de limba rusă, grad didactic I
Мир освещается солнцем, а человек – знанием” Absolventă: UPS ”Ion Creangă”, or.ChișinăuPromoția anului  1989

Ghimpu E. l. rusa.

Ghimpu Elena profesor de limba rusă, grad didactic I

Чтение – вот лучшее учение”  

Absolventă: UPS ”T. Șevcenco”, or.Tiraspol

Promoția anului 1980

 

Dabija Ecaterina profesor de limba engleză/română
„Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” Absolventă: UPS ”Ion Creangă”, or.Chișinău

Promoția anului  2007

Ababii Elena profesor de limba franceză, grad didactic I

„Per aspera ad astra” 

Absolventă: USM, or.Chișinău

Promoția anului  1960

Raciula Emilia profesor de limba franceză, grad didactic II

„L’espoir meurt le dernier” 

Absolventă: IPS ”Aleco Russo”, or.Bălți

Promoția anului  1968

Rotari Nelea profesor de limba engleză, grad didactic II

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

Absolventă: UPS ”Ion Creangă”, or.Chișinău

Promoția anului  2009


Ciocanu Diana profesor de engleză, grad didactic II

„For succes, attitude is as important ability” 

Absolventă: IPS ”Aleco Russo”, or.Bălți

Promoția anului  2003

Guțul Aliona profesor de limba engleză, grad didactic II

“Fink at  an idea to change aur world – and put it into action”

Absolventă: UPS ”Ion Creangă”, or.Chișinău

Promoția anului  1991

Cojocaru Daniela profesor de limba engleză, grad didactic II

Absolventă: USM, or.Chișinău

Promoția anului  2001

no foto
no foto

Botnari Doina profesor de limba franceză/engleză, grad didactic I

Absolventă: USM, or.Chișinău

Promoția anului  2003