Despre catedră

Componeța comisiei metodice discipline socio-umane

  1. Drența Epistemia –profesor de istorie, grad didactic I
  2. Bucătaru Vera –profesor de istorie, grad didactic superior
  3. Dogaru Octavian –profesor de istorie, grad didactic II
  4. Leliuh Maria –profesor de istorie, grad didactic II
  5. Baleca Tatiana –profesor de istorie, tînăr specialist
  6. Gaibu Lucia –profesor de istorie, grad didactic I

s-right-dual-full-expand

Drența Epistemia Drența Epistemia –profesor de istorie, grad didactic I
Bucătaru Vera –profesor de istorie, grad didactic superior
Bucataru_V
Dogaru Octavian Dogaru Octavian –profesor de istorie, grad didactic II
Leliuh Maria –profesor de istorie, grad didactic II
Leliuh Maria geografia
Baleca Tatian Baleca Tatiana –profesor de istorie, tînăr specialist
Gaibu Lucia –profesor de istorie, grad didactic I