Biblioteca

Biblioteca –punte între sufletele cărților și sufletele beneficiarilor (Bristolul bibliotecii)

Motto:

Biblioteca este locul unde fiecare se poate găsi pe sine, poate călători în timp și spațiu, poate medita, face descoperiri utile pentru sine. În biblioteci urci treptele necunoscutului.

 

Patrimoniul bibliotecii

Publicații – 48863 exemplare;

Manuale – 35253 exemplare;

Literatură beletristică – 13610 exemplare;

Literatură metodică – 3520 exemplare;

Ediții de referință – 1208 exemplare;

Liste bibliografice în ajutorul curriculumului școlar;

Ediții seriale (periodice).

 

Indici

Nr. de cititori – 1572

Frecvența bibliotecii – 14105

Împrumut de carte – 21162

Indici de lectură – 13,46

Atragerea la bibliotecă – 93%

 

Personalul bibliotecii

Palamarciuc Tanea Palamarciuc Tatiana, bibliotecar-șef, grad de calificare I
Rusu Mariana1 Rusu Mariana, bibliotecar

 

Precum Biblia este socotită Cartea cărților fiindcă poartă cuvîntul lui Dumnezeu, tot așa și lăcașul de cultură care este Biblioteca este rînduită de Domnul pentru a purta lumină ce izvorăște din lumină pentru „a lumina intunericul, iar intunericul să n-o cuprindă”.

                                                                     Preot Vlad Movilă

 

Biblioteca Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” oferă următoarele servicii:

 • împrumutul de carte la domiciliu
 • consultația edițiilor de referință în sala de lectură
 • consultații în căutarea, găsirea și utilizarea informației
 • consultații în vederea perfectării lucrărilor de sinteză (referate, teze, comunicări, foi de titlu, etc.)
 • consultații despre alte biblioteci din Municipiul Chișinău
 • expoziții tematice de cărți
 • expoziții de noi achiziții
 • selecții de șiteratură pentru orele de dirigenție, săptămînile pe obiecte, activități extradidactice, manifestări culturale
 • asistență urgentă în caz de sete de cunoștințe.

 

Reguli pentru a lungi viața cărților din bibliotecă

 • Cînd citești învelește cărțile.
 • La carte cu mîinile curate.
 • Nu îndoi paginile, utilizează semnul de carte.
 • Pune cărțile într-un loc uscat și curat.
 • Nu pune în carte creioane, pixuri, caiete.
 • Dacă se desprind foile, repar-o.
 • Nu lăsa cartea la soare, se îngălbinesc paginile.
 • Nu lăsa cartea afară –poate nimeri în ploaie.
 • Întoarce fila apucînd-o cu mîna dreaptă de colțul drept de sus.
 • Nu face însemnări în carte, nu colora desenele.
 • Nu da prietenilor cartea împrumutată în bibliotecă.
 • Întoarce cartea la bibliotecă în termen.
 • O oră de lectură în bibliotecă te va face de 10 ori mai deștept.
 • Păstrați liniștea în bibliotecă.
 • Găsește alinarea sufletească în bibliotecă.