Biblioteca

Lidia Perev | Facebook

Medalion literar „Grigore Vieru acum si in veac”.Recital de poezie.Prof.Ciocanu Diana

Biblioteca –punte între sufletele cărților și sufletele beneficiarilor

(Bristolul bibliotecii)

 CENTRUL DE  DOCUMENTARE ȘI INFORMARE „Steliana Grama”

CREIERUL ȘI INIMA LICEULUI

Motto: „Biblioteca este un loc rar, unde se conservă nu doar informația, ci și gândul. Este locul memoriei cugetării anterioare, de la care privind putem să ne construim propria gândire. Biblioteca este un loc pe care trebuie să-l merităm”.

A.L.Seaux

Dezvoltarea colecțiilor de carte:

 • Achiziții de carte IPLT „Mihai Viteazul”
 • Achiziții de carte DETS
 • Acțiunea „De la inimă la inimă”
 • Donațiile de binefacere
 • Acțiunea „O carte pentru bibliotecă”; Donații personalizate.
 • Achiziții preventive la pregătirea și lansări de carte (Iu. Colesnic, C. Caranfil, N. Dabija, T. Vasilcău, S. Grama, I. Druță, I. Țurcanu).

 

Precum Biblia este socotită Cartea cărților fiindcă poartă cuvântul lui Dumnezeu, tot așa și lăcașul de cultură care este Biblioteca este rânduită de Domnul pentru a purta lumina ce izvorăște din lumină pentru „a lumina întunericul, iar întunericul să n-o cuprindă”.

Preot Vlad Movilă

A fost lansată o nouă extensie a bibliotecii digitale educative. Elevii pot însuși materialul predat într-un mod interactiv și distractiv

ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ PETRECUTĂ LA 01.02.2023 ÎN INCINTA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE „STELIANA GRAMA”

Lidia Perev – IPLT,,MIHAI VITEAZUL CITIM ÎMPREUNĂ O CARTE! | Facebook

Activitate extraşcolară

Eminesciana- 2023

„Cu dor si drag de Eminescu”
Activitate cl. 3 „C”, profesoara Platon V. 

 

Biblioteca Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” oferă următoarele servicii:

– împrumutul de carte la domiciliu;

– consultația edițiilor de referință în sala de lectură;

– consultații în căutarea, găsirea și utilizarea informației;

– consultații în vederea perfectării lucrărilor de sinteză (referate, teze, comunicări, foi de titlu, etc.);

– consultații despre alte biblioteci din Municipiul Chișinău;

– organizarea expozițiilor tematice de cărți;

– organizarea expozițiilor de noi achiziții, promovarea lor în rândul cititorilor;

– selecții de literatură pentru orele de dirigenție, săptămânile pe obiecte, activități extra didactice, manifestări culturale, ore de poveste, prezentări de cărți, întâlniri cu personalități din diferite domenii;

– asistență urgentă în caz de sete de cunoștințe;

– împrumut inter bibliotecar;

– acces la documentele electronice ale bibliotecii;

– rezervarea documentelor, care la moment sunt în împrumut;

– serviciul de referință;

– oferirea accesului la internet prin intermediul echipamentului bibliotecii;

– oferirea accesului la internet de la dispozitivele prin rețea Wi-Fi a bibliotecii (desfășurarea orelor online de către profesori);

– activități de voluntariat a elevilor.

Moto:

Biblioteca este locul unde fiecare se poate găsi pe sine, poate călători în timp și spațiu, poate medita, face descoperiri utile pentru sine. În biblioteci urci treptele necunoscutului.

Patrimoniul bibliotecii

Publicații – 41581 exemplare;

Manuale – 26634 exemplare;

Literatură beletristică – 14947 exemplare;

Literatură metodică – 1700 exemplare;

Ediții de referință – 1208 exemplare;

„Listele bibliografice în ajutorul curriculumului școlar”;

Ediții seriale (periodice).

Indici

Nr. de cititori – 1436

Frecvența bibliotecii – 12580

Împrumut de carte – 36566

Indici de lectură – 25,46

Atragerea la bibliotecă – 93%

Personalul bibliotecii

– Palamarciuc Tatiana, bibliotecar-șef, grad de calificare I

– Malcoci Mariana, bibliotecar

 

Activități în cadrul Centrului de Documentare:

 •  Întâlniri cu scriitorii: I. Druță, N. Dabija, C. Dragomir, I. Iachim, C. Partole, Gr. Botezau, Iu. Colesnic, N. Rusu, A. Suceveanu, T. Vasilcău;
 •  Dialoguri Transfrontaliere. Participare la conferința Internațională a Asociației Române de Literație cu genericul „Citim pentru a învăța (noiembrie 2018);
 •  Oaspeți din Anglia, Danemarca, Elveția în cadrul Proiectului-pilot „Copiilor cu dezabilități”;
 •  Oaspeți din Tadjichistan – schimb de experiență în activitatea FEM;
 •  Întrunirile președinților Comitetelor școlărești din mun. Chișinău;
 •  Deschiderea Centrului European. Completarea bibliotecii cu materiale promoționale despre activitatea Consiliului European;
 •  Săptămâna limbii române; Francofoniei.
 •  Promovarea literaturii metodice prin informarea profesorilor la ședințele consiliilor metodice;
 •  Organizarea activităților literare, culturale și de recreere;
 •  Servicii de referință.

Elemente ce garantează succesul unui CDI:

 •  Reparația spațiului cu contribuția administrației și Asociației de părinți;
 •  Dotarea cu calculatoare (7) și imprimantă;
 •  Achiziționarea de către asociația de părinți a expoziției Dnei N. Gangea (compoziții din fibre naturale);
 •  Dotarea cu televizor;
 •  Reamenajarea CDI cu mobilier, adecvat cerințelor unei biblioteci contemporane;
 •  Panouri promoționale;
 •  Colaborarea profesională cu bibliotecile publice;
 •  Crearea unui mediu favorabil pentru studierea documentelor.

Reguli pentru a lungi viața cărților din bibliotecă:

 •  Când citești învelește cărțile;
 • La carte cu mâinile curate;
 • Nu îndoi paginile, utilizează semnul de carte;
 • Pune cărțile într-un loc uscat și curat;
 • Nu pune în carte creioane, pixuri, caiete;
 • Dacă se desprind foile, repar-o;
 • Nu lăsa cartea la soare, se îngălbenesc paginile;
 • Nu lăsa cartea afară – poate nimeri în ploaie;
 • Întoarce fila apucând-o cu mâna dreaptă de colțul drept de sus;
 • Nu face însemnări în carte, nu colora desenele;
 • Nu da prietenilor cartea împrumutată în bibliotecă;
 • Întoarce cartea la bibliotecă în termen;
 • O oră de lectură în bibliotecă te va face de 10 ori mai deștept;
 • Păstrați liniștea în bibliotecă;

– Găsește alinarea sufletească în bibliotecă!