Lista sintetizată de acte normative care reglementează organizarea și funcționarea intituției publice

Documentele privind funcționarea instituției și organizarea procesului educațional includ:

 1. Regulamentul de organizare și funcționare;
 2. Statutul instituției;
 3. Programul de dezvoltare instituțională;
 4. Proiectul managerial anual al instituției;
 5. Planuri individuale de învățământ, aprobate în mod regulat;
 6. Registru de ordine și dispoziții cu privire la activitatea de bază;
 7. Registru de evidență a personalului instituției;
 8. Procese-verbale ale consiliului profesoral;
 9. Procese verbale ale consiliului de administrație;
 10. Registru de evidență a fișelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;
 11. Procese verbale și portofoliile Consiliului diriginților;
 12. Procesele-verbale și portofoliile Comisiilor metodice;
 13. Procese-verbale ale Comisiei de atestare și documentația vizând atestarea cadrelor didactice;
 14. Portofoliul privind formarea continuă a cadrelor didactice;
 15. Rapoartele-sinteză prezentate de către Instituție la sfârșitul de an școlar Organului local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi.