Părinți

 

      Școala are misiunea de a educa generația în creștere, de aceea ea trebuie să-și asume rolul de instituție comunitară principală, de organizație cu inițiative care să conducă la parteneriate și cooperare, care să dinamizeze și să dezvolte societatea. Școala poate fi inițiatoarea unor programe de parteneriat ce ar urmări sporirea calității vieții, ar promova valori precum responsabilitatea, cooperarea, participarea, transparența și comunicarea. Educația este eficientă dacă cei implicați direct sau indirect nu sînt indiferenți față de problemele cu care se confruntă aceasta, au încredere și cooperează pentru rezolvarea lor și se sînt responsabili pentru rezultat. Factorul-cheie al parteneriatului profesor-elev-familie constă în colaborarea, conlucrarea în termeni de avantaj reciproc care ar aduce beneficii majore pentru toate catogoriile cuprinse în această triadă.

      Potrivit ca o prioritate, parteneriatul profesor-elev-familie necesită o reconceptualizare din perspectiva reformelor din diferite sfere ale vieții sociale și, nu în primul rînd, a reformelor din învățămînt.

      Părinții sunt persoane direct interesate în calitatea serviciilor educaționale.

      Noi parcurgem la evoluția raporturilor familie-școală, care se careacterizează prin ocuparea părințiilor pentru viitorul copiilor lor și apariția raporturilor de colaborare între familie și școală. Introducerea unei terțe persoane în raporturilor școală-copil este „o mediere favorabilă din punct de vedere psihopedagogic, deoarece optimizează cunoașterea copilului, intercomunicarea agenților educaționali, asigurînd unitatea cerințelor”.

Tematica lecțiilor pentru părinți:

 1. Particaularitățile de vîrstă ale elevilor calaselor primare
 2. Problema dezadaptării sociale a elevului ciclului primar
 3. Particularitățile vîrstei adolescentine
 4. Pregătirea elevului pentru studii în ciclul gimnazial
 5. Acceptarea caracterului minorilor
 6. Rolul părinților în formarea și dezvoltarea personalității creative ale copilului
 7. Urmările violenței în familie
 8. Cauzele eșecului școlar
 9. Devierile comportamentale la minori
 10. Stilul educației în familie și influența lui asupra dezvoltării personalității
 11. Arta de a fi părinte
 12. Dezvoltarea psihică și fizică a minorilor
 13. Educația moral-spirituală în familie
 14. Familia și violența în familie
 15. Modul sănătos de viață: profilaxia narcomaniei, alcoolismului, ITS etc.
 16. Conflicutl în familie și căile de soluționare a lui
 17. Familia –principala instituție de educație. Stilurile de instruire și educație a copilului
 18. Problema devierilor psihologice, emoționale și comportamentale la minori
 19. Susținerea psihologică din partea familiei –cheia susținerii cu succes a examenelor
 20. „Neurozele la copii: pot fi ele evitate?”
 21. „Atenție! Un copil timid”
 22. Cauzale psihologice ale comportamentului asociativ la minori
 23. Problema neadaptării elevilor clasei I, influența ei asupra studiilor în continuare
 24. Relațiile dintre adolescenți și părinți
 25. Interesul cognitiv și motivarea învățării în ciclul primar
 26. Problemele ale autodeterminării profesionale
 27. Educarea elementelor de responsabilitate și independență
 28. De ce sunt copii dificili? Erorile educației
 29. Înțelegere reciprocă –posibilități de organizare