Despre catedră

Comisia metodică limbi străine

 1. Prunici Ludmila, profesor de limba franceză, grad didactic II;
 2. Meriacre Ana, profesor de limba engleză, grad didactic II;
 3. Buzu Svetlana, profesor de limba engleză, grad didactic Superior;
 4. Panco Corina, profesor de limba engleză, grad didactic I;
 5. Cojocaru Carolina, profesor de limba engleză, grad didactic II;
 6. Gherdaev Dorina, profesor de limba engleză, grad didactic II;
 7. Van Der Linden Svetlana, profesor de limba germană, grad didactic I;
 8. Berezovscaia Nelea, profesor de limba rusă, grad didactic I;
 9. Demerji Valentina, profesor de limba rusă, grad didactic II;
 10. Cucerenco Larisa, profesor de limba rusă, grad didactic I;
 11. Ghimpu Elena, profesor de limba rusă, grad didactic I;
 12. Dabija Ecaterina, profesor de limba engleză/română, grad didactic II;
 13. Cojocaru Daniela, profesor de limba engleză, grad didactic II;
 14. Ciocanu Diana, profesor de engleză, grad didactic I;
 15. Frosineac Veroninca, profesor de limba engleză/germană, tânăr specialist.

s-right-dual-full-expand